PRAKTIJK VOOR NEUROPSYCHOLOGIE         www.mental-health.nl

Praktijkadres: Overrijn 7, 2223 ER Katwijk ZH | Tel: 06 51 288 289

Email: info@mental-health.nl

Correspondentieadres: Praktijk voor Neuropsychologie, Mallebrugge 4, 2223 BV Katwijk ZH

Algemene informatie

 

De Praktijk voor Neuropsychologie is een generalistische basis en specialistische GGZ polikliniek voor (neuro)psychologische diagnostiek, behandeling, expertiseonderzoek, advies en/of begeleiding van volwassenen (18 jaar of ouder) en ouderen bij:

 

* mentale klachten, zoals somberheid, depressie, burnout, angst, concentratieverlies, vergeetachtigheid, leer- en/of gedragsproblemen, waardoor men niet (meer) in staat is om de dagelijkse dingen naar behoren te doen,

 

* acceptatie/verwerking van de gevolgen van (chronische) ziekte voor zowel patiŽnt, partner en/of familie. De medewerkers zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van de psychosociale gevolgen van (vermeende) hersenaandoeningen. Daarbij kan gedacht worden aan neurologische en psychiatrische aandoeningen, zoals AD(H)D, beroerte / CVA, TIA, MS, traumatisch hersenletsel (hersenschudding of -kneuzing), hoofdpijn/migraine, whiplash, depressie, Parkinson of (Alzheimer-type)dementie,

 

* werk(hervatting) na (hersen)ziekte, UVW/WIA vraagstellingen, school/studie of juridische/forensische/letselschade-procedures,

 

* algemene psychologische problematiek, al dan niet gekoppeld aan een acute of chronische somatische aandoening.

 

De Praktijk voor Neuropsychologie is niet de juiste instelling voor acute crisissituaties of ernstige psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek.

 

 


 

Werkwijze

 

Na gerichte ziekte- en/of zorggerichte (neuro)psychologische diagnostiek met interview, vragenlijsten en tests bestaat eventuele behandeling uit individuele en/of groepstherapieŽn, die zowel steunend/structurerend als inzichtgevend kunnen zijn.

Het doel van de behandeling is het psychisch herstelproces op gang te brengen en te bestendigen. Voorts wordt steun geboden bij het leren omgaan met de beperkingen van de (hersen)aandoening, thuis en/of op het werk. Het welzijn van de patient en zijn/haar mantelzorger(s) en sociale omgeving staat daarbij altijd centraal.

 

Er wordt gewerkt volgens de meest recente 'evidence-based' klinisch wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en protocollen, bij voorkeur in multidisciplinair samenwerkingsverband. Daartoe worden nauwe contacten onderhouden met (regionale) zorginstellingen en hulpverleners, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, bedrijfsartsen, neurologen, psychologen en psychiaters.

 


De (neuro)psychologen

Dr. H.A.M. Middelkoop, specialist klinisch neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog (GZ-Psycholoog), praktijkopleider en praktijkhouder.

Mw. Drs. J.C. Leder, GZ-psycholoog

Mw. Drs. J. Biessels, basispsycholoog

De Praktijk voor Neuropsychologie heeft i.s.m. Marente twee door het ministerie van VWS erkende en gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor Gezondheidszorgpsychologen.

 


Kwaliteitstoetsing en patienttevredenheid

De medewerkers van de Praktijk voor Neuropsychologie zijn BIG en/of NIP geregistreerde zorgprofessionals (zie ook 'nuttige links'). In overleg met de zorgverzekeraars en na uw toestemming meten wij het effect van ons handelen met speciaal daartoe ontwikkelde instrumenten bij uw intake en exit.

Patienttevredenheid meten wij met de zogeheten 'GGZ-thermometer' en wordt samengevat in een rapportcijfer. Tot nu toe scoren wij gemiddeld ruim boven de 8. 

 

Vestigingslocatie 'De Wilbert', Katwijk ZH

 

Klik op de onderstaande link voor de routebeschrijving:

Overrijn 7 te (2223 ER) Katwijk aan de Rijn

 


Aanmelden / informatie / intercollegiaal overleg

Telefonisch, schriftelijk of via email.

De intake vindt plaats binnen 5-10 werkdagen.

 


Vergoedingen 2016

De Praktijk voor Neuropsychologie heeft contracten met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars. Voor 2016 gelden de volgende regels (zie ook: rijksoverheid).

De wettelijke eigen bijdrage GGZ wordt via uw polis geincasseerd door uw ziektekostenverzekeraar.

Bij absentie uwerzijds zonder berichtgeving ('no-show') of annulering minder dan twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak brengen wij  Ä 45,- in rekening. 

Heeft u vragen over de GGZ vergoedingen? Check uw ziektekostenpolis of neem even contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

 

 


Nuttige links

Klinisch neuropsycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)

Neuropsychologie

NIP

 


Psychodiagnostiek / Geheugenpoli / Mental Health Check / Coaching

Bij de Praktijk voor Neuropsychologie wordt (neuro)psychologisch onderzoek, inclusief IQ-bepaling, dementie-screening, mental-health check en/of persoonlijkheidsonderzoek verricht in het kader van het opstellen /evalueren van o.m. behandelplannen, school-/beroepskeuze, re-integratie of (thuis)zorgindicatie.

Tot slot kunt u ons raadplegen voor loopbaanplanning, counseling en coaching. Deze activiteiten worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar omdat zij formeel niet vallen onder 'gezondheidsbevordering'. Neemt u even contact met ons op als u hierover meer wilt weten!